Je hebt de wens om een goede rijinstructeur te worden.

Deze bestaat uit 3 stappen en noemen we fase 1, fase 2 en fase 3.
De tijd die je nodig heeft om deze stappen door te komen is voor ons moeilijk in te schatten omdat het er volledig aan ligt hoe snel en hoeveel tijd je zelf aan deze cursus wilt besteden.
De één heeft enorm veel tijd, terwijl de ander het tussen zijn werkzaamheden en alles door moet doen. Daar zit gewoon het verschil .
Heb je veel tijd, leer je makkelijk en ben je handig, dan kun je binnen 4 tot 6 maanden geslaagd zijn.Fase 1 bestaat uit 2 onderdelen

1)            Theoriekennis.
                Hoe goed bent je in de theorie? Ken je alle borden? Weet je bijvoorbeeld het verschil tussen
                verkeer en bestuurders? Ken je de regels in het verkeer en natuurlijk de wet?
                Goed en leuk voorbeeld is artikel 5. Wat is bijvoorbeeld het RVV 1990?
                Hierover krijg je een examen met 60 meerkeuze vragen.
                Bedenk dat er verwacht wordt dat je straks als instructeur de vragen van een leerling moet 
                kunnen beantwoorden.

2)            Je moet natuurlijk ook laten zien dat je veilig en goed kunt rijden.
                Conform de rijprocedure cat. B (Auto)
                Dit betekend dat je bijvoorbeeld ver voorruit moet kijken maar ook in een bepaalde
               volgorde, maar dit betekend ook dat je uitstekend moet kunnen fileparkeren, keren, bochtje  
                achteruit, parkeren.
                U geven altijd minimaal 5 rijlessen van en door een ervaren instructeur en indien
                nodig mag je natuurlijk altijd rijlessen bijkopen.
               Bedenk dat er door de examinator verwacht wordt dat je als
               instructeur altijd het goede voorbeeld moet kunnen geven in de praktijk.

Fase 2 bestaat ook uit 2 onderdelen

1)            Didactische voorwaarden:
               Toetsing les voorbereiding, Hoe bereid je een rijles voor?
                Waar moet je rekening mee houden, de leerling, zijn gedrag en andere punten.
              Theoretische en praktijkkennis,  zorgen dat je als leraar één op één kunt communiceren.
                Dit examen bestaat uit 60 meerkeuze vragen
               
2)            Didactisch voorwaarden : Les uitvoeren en beoordelen.
                Jouw lesvoorbereiding ten uitvoer brengen. Zodanig dat de leerling het begrijpt, dat hij er iets
                mee kan. Stap voor stap  instructies meegeven en hem de mogelijkheid bieden tot vragen
                stellen.  Beoordeel de leerling maar niet veroordelen.
                Dit examen bestaat uit 60 meerkeuze vragen

Fase 3

               U gaat bij een rijschool 40 uur stage lopen.
               4 uren passief achterin meerijden, 1 x mee met een examen bij het CBR
               en 35 uur voorin als leerling instructeur.
                (1 van onze zeer ervaren instructeurs gaat al die stage uren met u mee)

Ben je met het 5de opvolgende examen geslaagd dan mag je jezelf autorij-docent Cat. B noemen en kun je gaan genieten van de vrijheid die dat met zich mee geeft.
Een fantastische baan omdat je veel werkt met (jonge) mensen.
Een baan waarin jouw kwaliteit kan worden overgebracht naar een andere leerling.
Het zien slagen van een leerling doet je zo enorm goed, maar ook het overbrengen van gegevens, het echte les geven….heerlijk.

Ben je geïnteresseerd?
Wil je meer weten over deze prachtige baan en de voor jezelf gekozen toekomst?
Stuur een email ( boas@rijschoolsalland.nl)  en we nemen contact met je op om vrijblijvend een afspraak te maken.